MEIETENES STĀV DŪMOS UN TĒMĒ KATRA UZ SAVU PUSI SĒŽOT UZ CEĻA