Privātuma politika

SIA GUNSnLASERS (turpmāk tekstā GUNSnLASERS) tīmekļa vietnes Privātuma politikas mērķis ir informēt šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, kā arī datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā.

Datu pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir GUNSnLASERS, reģistrācijas numurs 40203085258, juridiskā adrese Kuldīgas nov., Alsungas pag., “Slūzes”, LV-3306, Latvija

Kontaktinformācija saistībā ar šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku:

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai sūtot rakstveida vēstuli uz GUNSnLASERS juridisko adresi, tīmekļa vietnes lietotājam ir iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku.

Datu apstrādes mērķis

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai. GUNSnLASERS no sīkdatnēm iegūtos datus izmanto:

  • mārketinga nolūkos, lai informētu tīmekļa vietnes apmeklētājus par citiem piemērotiem pakalpojumiem, piedāvājumiem, kā arī īpašām akcijām, kas varētu interesēt šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus;
  • klientu apkalpošanai;
  • klientu lojalitātes veicināšanai;
  • mājaslapas uzturēšanai un uzlabojumu veikšanai.

GUNSnLASERS atbildīgi rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati tiek glabāti drošā vidē. Serveris, kuru izmanto GUNSnLASERS datu drošai glabāšanai, ir pieejams tikai sadarbības trešās puses aģentūrām, ar kurām ir noslēgts līgums, kā arī pilnvarotam GUNSnLASERS personālam. 

Minētais serveris tiek aizsargāts ar ugunsmūri, kā arī tiek izmantota datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana) tādēļ dati nav publiski pieejami.

Personas datu uzglabāšanas ilgums

GUNSnLASERS glabā un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklētāja personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai:

  • sniegtu pieprasīto pakalpojumu;
  • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
  • atbilstoši tiesību aktos norādītājiem termiņiem.

Ja nevēlaties izmantot sīkdatnes GUNSnLASERS tīmekļa vietnē, iestatiet pārlūkprogrammu tā, lai tā brīdinātu Jūs pirms sīkdatņu lietošanas apstiprināšanas un tās noraidītu pēc pārlūka brīdinājuma par sīkdatņu klātbūtni. Jums ir iespēja apmeklēt un lietot GUNSnLASERS tīmekļa vietni arī tad, ja Sīkdatnes ir atspējotas.

GUNSnLASERS patur tiesības periodiski atjaunot Privātuma lietošanas aprakstu un nosacījumus. Atjauninātā versija vienmēr būs pieejama šeit, GUNSnLASERS tīmekļa vietnē, iepriekš tīmekļa vietnes apmeklētājus par izmaiņām nebrīdinot.